Tingues en compte

Aconsellem que totes les accions tinguin inici el primer dia de la vaga per poder fer-ho com a mesura de pressió legítima en el context d’una vaga.

No aconsellem donar cap document per escrit a les direccions on indiquem la voluntat de fer accions i quines farem.

Les accions que proposarem són totalment legals i han estat revisades pels nostres serveis jurídics.

Manifestacions infermeres!

Manifestació a Madrid
Reconeixement!

2 febrer
10:00 Ministeri de Sanitat

El dia 2 de febrer es durà a terme una reunió presencial entre el Conseller de Salut i la Ministra de Sanitat. Ens concentrarem davant el Ministeri de Sanitat per pressionar i fer-nos sentir! Empenyem al conseller a lluitar per la nostra reclassificació a la categoria A1 i el reconeixement real de les especialitats infermeres.

A aquesta manifestació també estaran convocades infermeres d’altres comunitats, ja que la reclassificació i el reconeixement de les especialitats ens afecten a totes!

 

Assemblea interterritorial d’infermeres
Lluita i unitat d’acció!

2 febrer
17:00 Centro Ecooo (Calle de la Escuadra, 11 – Madrid centro)

Celebrarem una assemblea amb infermeres d’altres llocs d’Espanya que han manifestat la voluntat de seguir els passos de les infermeres catalanes en aquesta lluita.

Exposarem les diferents realitats i treballarem per dur a terme una unitat d’acció davant el Ministeri de Sanitat i que les nostres demandes siguin una realitat!

12 DESEMBRE – Inici de les accions per aturar el sistema!

Iniciem la vaga indefinida amb accions a cada centre per demostrar l’impacte que tenim al sistema i quines són les conseqüències quan es menysprea a les infermeres. Demostrarem tota la feina no reconeguda que fem dia a dia i entendran el valor que aportem al sistema.

Accions a dur a terme a tots els centres sanitaris de Catalunya (CAPS, CUAPS, Hospitals, ASSIRS…).

Per fer palès el nostre malestar quant a la situació de menyspreu professional i laboral, i per adherir-nos a les protestes que tenen l’objectiu de posar de manifest la importància de la nostra feina diària, així com la gran quantitat de tasques que assumim sense un reconeixement laboral ni econòmic, us proposem dur a terme les següents accions a partir del primer dia de vaga:

1. Realitzar estrictament les nostres funcions i competències com a infermeres, aplicant el nostre judici clínic en l’atenció de les persones que atenguem i primant el principi de beneficència pel pacient, derivant-lo a un altre professional o recurs sanitari quan, a criteri del professional, sigui necessària la seva valoració.

2. No continuar posant a disposició de l’empresa el nostre vehicle particular per a fer l’atenció domiciliària. L’empresa haurà de posar-nos a disposició un mitjà de transport o tenir en compte el temps d’anar a peu per tal d’ajustar les agendes.

3. Atès que no es reconeix la càrrega que representa el doblatge de torns per les infermeres, deixar de fer doblatges ni torns extra.

4. Deixar de fer totes aquelles activitats que estàvem duent a terme de forma voluntària i no reconeguda ni remunerada, com per exemple, les referències.

5. No fer propostes d’IT. Aquest és un acte que requereix obligatòriament un reconeixement mèdic per part d’un metge segons el que estableix el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

6. Exercir el nostre dret a la desconnexió digital i a gaudir de temps lliure i de conciliació familiar, segons el que estableix la llei. Surt de tots els grups de WhatsApp o Telegram on hi hagi directius. Utilitza només el correu corporatiu per rebre informació laboral i organitzativa i obre’l només en hores de feina.

Si les infermeres del teu centre us adheriu a les accions, podeu registrar-vos al mapa de centres. Així podem contactar amb totes les persones referents de cada centre per iniciar les accions de forma coordinada. Juntes som més fortes!