Dubtes freqüents (FAQs)

No results found.

Dret a vaga

El dret a vaga

L’exercici de vaga suspèn el contracte de treball i l’obligació de l’empresari de cotitzar, de manera que el treballador deixa de rebre l’import del sou a conseqüència de l’absència del treball (RDL 17/1977, article 6 i Estatut dels Treballadors, article 45.1). Per tant, la vaga afecta el sou del treballador i a les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

En la vaga la llei t’empara i et protegeix a l’hora de decidir secundar-la i d’unir-te a les reivindicacions. La llei et protegeix perquè puguis decidir lliurement. Els descomptes salarials que comporta el fet de participar en aquest tipus de protesta constitueixen, algunes vegades, el motiu pel qual alguns treballadors i treballadores s’inclinen per no secundar-la. A pesar de les repercussions econòmiques que té la vaga, és important que es valori el motiu que l’origina, perquè moltes vegades és necessari fer una mica d’esforç econòmic per millorar les condicions laborals. El benestar social que gaudim ara és el fruit de moltes lluites de companys i companyes al llarg dels temps. Les conquestes socials es guanyen lluitant per elles, primer per aconseguir-les i després per mantenir-les. Per això, mantenir el benestar social guanyat en segles de lluites és una responsabilitat de totes i de tots.


El Real Decret-llei 17/1977, de 4 de març, assenyala que la vaga és il.legal (art.11):

• Quan s’iniciï o sostingui per motius polítics o amb qualsevol altra finalitat aliena a l’interès professional dels treballadors afectats.

• Quan sigui de solidaritat o suport, excepte que afecti “directament” a l’interès professional dels qui ho promoguin o sostinguin.

El Tribunal Constitucional ha declarat que és inconstitucional l’expressió “directament”, que els “treballadors vaguistes poden tenir un interès que els faci solidaris amb altres treballadors” i que el termini “professional” ha d’entendre’s referit als interessos que afectin els treballadors com a tals i no com a membres d’una categoria laboral específica. La jurisprudència del Tribunal Suprem assenyala que el model de vaga constitucional no és el contractual (per a aconseguir un conveni), sinó el professional, admetent les vagues de solidaritat. I són legals les vagues contra la política socioeconòmica del govern.

• Quan tingui per objecte alterar, dintre del termini de vigència, el que s’ha pactat en un conveni o el que s’ha establert per Laude.

Però, segons doctrina del Tribunal Constitucional, res impedeix la vaga durant el període de vigència del conveni per a reclamar una interpretació d’aquest (en un determinat sentit), o exigir reivindicacions que no impliquin modificació del conveni; inclús és possible reclamar l’alteració del conveni si hi ha incompliment d’aquest per la part empresarial, o si s’ha produït un canvi absolut i radical de les circumstàncies.

• Quan es produeixi contravenint el que es disposa al present Real decret Llei, o el que s’ha pactat al conveni col·lectiu per a resoldre els conflictes.

Was this helpful?
28
27
Quan puc decidir secundar una vaga?

Pots sumar-te a la vaga en qualsevol moment, encara que hagis iniciat la jornada laboral. En aquest cas, es calcularà el descompte per les hores que t’absentes i no per tota la jornada completa.

És a dir, no cal que facis vaga ni tota la jornada laboral ni cada dia en què la vaga està convocada. Pots unir-te quan vulguis, sempre que no t’hagin comunicat que ets serveis mínims.

Per exemple, en aquesta vaga indefinida, pots decidir fer vaga el dia que vulguis a partir del primer dia en que s’inicia la convocatòria de vaga (12 de desembre a les 7:00).

Was this helpful?
30
26
Tot i que Infermeres de Catalunya ha convocat la vaga, no te presència al meu centre de treball. Em puc adherir a la vaga?

Sí. És indiferent que Infermeres de Catalunya no tinguem representació a la teva empresa o que no tinguem secció sindical constituïda al teu centre de treball.

Una vaga que hagi estat convocada i comunicada de forma legal per un o més sindicats, dona cobertura a totes i tots els treballadors als quals vagi dirigida la convocatòria de vaga. En el cas de la vaga convocada per Infermeres de Catalunya, aquesta dona cobertura legal perquè totes les infermeres i infermers de la sanitat pública de Catalunya puguin adherir-se (centres ICS i SISCAT sanitat concertada).

Was this helpful?
24
24
He de fer vaga tota la fornada laboral o puc només fer unes hores?

La persona treballadora pot exercir el seu dret a vaga quan vulgui sempre que ho faci dins l’horari que està establert en la convocatòria de vaga.

És a dir: imagina que no ets serveis mínims, però decideixes anar a treballar un dels dies en què està convocada la vaga. Però quan estàs treballant al teu centre t’adones que no s’estan fent serveis mínims i que esteu treballant com sempre. Pots decidir adherir-te a la vaga tot i haver iniciat la teva jornada laboral. Has de comunicar al teu responsable que has decidit adherir-te a la vaga i que marxes del teu lloc de treball.

El que no pots fer és adherir-te a la vaga i no anar a treballar però posteriorment decidir iniciar la teva jornada laboral a mitja jornada. en principi, una vegada has decidit secundar la vaga hauries de fer-ho durant tota la teva jornada laboral.

Si la teva Direcció amenaça que no et pagarà tota la jornada encara que només hagis fet unes hores de vaga, descarrega aquest document explicatiu i presenta-li.

Was this helpful?
30
27
La direcció del meu centre em diu que si faig vaga, l’he de fer tota la jornada.

No és cert. Mentre no siguis considerat serveis mínims, pots adherir-te a la vaga en qualsevol moment. Tota la jornada, una hora, dues hores… Pots començar la teva jornada laboral i després decidir adherir-te a la vaga i marxar del lloc de treball (sempre avisant al teu responssable).

El que no pots fer és adherir-te a la vaga i no anar a treballar i decidir anar a treballar un cop has iniciat la vaga. Si inicies la jornada de vaga, l’hauràs de fer tota la jornada.

Was this helpful?
36
30
La meva intenció és fer vaga, ho he de comunicar a l’empresa?

No. La llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la sense preavisar al teu centre de treball.

Was this helpful?
32
31
La meva cap/responsable m’està preguntant si faré vaga

No és legal que el teu cap/responsable et pregunti si faràs vaga o no (ni que sigui sota el pretext de poder gestionar les planelles i tenir una previsió de qui anirà a treballar).

Només et poden comunicar si ets o no serveis mínims. Si no et comuniquen que ets serveis mínims, ets lliure d’adherir-te a la vaga sense comunicar-ho a l’empresa.

Was this helpful?
28
29
Poden sancionar-me per fer vaga?

No. L’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com a falta d’assistència o com a objecte de sanció.

No es computaran com a faltes d’assistència, a efectes del paràgraf anterior, les absències ocasionades per vaga legal pel temps de durada de la mateixa…

Was this helpful?
23
22
Em poden acomiadar per fer vaga?

No. Mai poden acomiadar-te pel motiu de fer vaga. Si la raó de l’acomiadament fos fer vaga, es pot demandar, perquè atempta contra un dret fonamental i es declararia acomiadament nul i, llavors, l’empresari està obligat a readmetre’t.

Was this helpful?
23
27
I si conincideix la vaga amb una baixa per malaltia?

Si estàs de baixa quan hi ha una vaga, i no comuniques res, s’entén que no la secundes. Si vols secundar-la, has de notificar a l’empresa que, a pesar d’estar de baixa, la fas i, per tant, t’ho descomptaran de la nòmina.

Was this helpful?
24
27
Hi ha una vaga convocada. Estic obligada a fer vaga?

En absolut. Tal com estableix el Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, el dret de vaga és un dret individual de cadascun dels treballadors, de tal forma que tots/es els/les treballadors/es són lliures per decidir voluntàriament si s’hi volen sumar o no.

Was this helpful?
25
25
L’empresa em pot obligar a treballar?

No, llevat que hagis estat designada per a prestar serveis mínims en aquells sectors en els quals la seva prestació sigui d’obligat compliment. En el nostre àmbit i donat que afectem a serveis essencials per la població, sempre es marcaran serveis mínims.

Was this helpful?
17
22
L’empresa pot contractar nous treballadors/es per suplir la meva absència per fer vaga?

Tal com estableix l’article 6 del Real Decret Llei 17/1977, l’empresa no pot contractar a treballadors/es per cobrir l’absència dels/les treballadors/es que fan vaga, a excepció d’aquells casos en els quals s’hagués de prestar serveis mínims i els treballadors designats per a fer-ho haguessin incomplert la seva obligació de prestar aquests serveis.

Was this helpful?
15
24
El meu responsable m’ha dit que com jo no treballaré en el meu torn m’haurà de substituir un altre company o que em canviï amb algú altre el torn, això és legal?

No és legal. Si fas vaga ningú et pot substituir aquell dia i tampoc has de recuperar les hores de vaga. Si tens coneixement de què t’han substituït a la feina mentre feies vaga pots denunciar-ho a Inspecció de Treball, ja que s’està vulnerant el teu dret de vaga.

Was this helpful?
26
29
Puc decidir fer vaga un cop començada la jornada laboral?

Sí, pots decidir adherir-te a la vaga en qualsevol moment, encara que hagis iniciat la teva jornada laboral i sempre que no se t’hagin assignat serveis mínims.

Ens estem trobant que algunes Direccions ho neguen i informen que, encara que facis vaga només unes hores de la teva jornada laboral, descomptaran tota la jornada. Això no és correcte i només t’han de descomptar les hores que hagis fet vaga. No et poden descomptar les hores de treball efectives que hagis realitzat durant la jornada.

La Secretaría General de la Seguretat Social ha resolt la forma en la qual cal cotitzar en aquesta situació: Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretaría General para la Seguridad Social, sobre cotización al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en los que el trabajador mantenga parte de su actividad laboral en la jornada.

Si la teva Direcció et diu el contrari, pots descarregar i imprimir aquest document explicatiu per presentar-li.

Was this helpful?
28
30
El meu responsable/cap em presiona perquè no faci vaga…

Això és il·legal i es pot enfrontar a un delicte penal. Diga-li que t’ho doni per escrit o, si pots, grava la conversa de la coacció. Contacta amb nosaltres per valorar si vols interposar una denúncia.

Was this helpful?
23
25
Què són els piquets informatius?

La normativa reguladora del dret de vaga permet que les persones treballadores en vaga puguin efectuar publicitat de la mateixa, en forma pacífica. Així doncs, només són lícits els piquets informatius i no així els coactius.

Was this helpful?
21
23
He rebut un e-mail/missatge indicant que el dia de vaga em presenti a la feina i ja em diran si soc mínims o no.

Això és il·legal. L’empresa t’ha de comunicar amb anterioritat a l’inici de la vaga si ets serveis mínims o no.

Tens dret a no acudir a treballar el dia de la vaga SENSE AVISAR, sempre que no t’hagin indicat que ets serveis mínims. Per tant, aquesta indicació de la teva direcció és totalment il·legal.

Was this helpful?
20
19

Repercusions vaga

Conseqüències de la vaga i retribució

Durant el període de vaga se suspèn el contracte de treball, és a dir, no hi ha obligació de treballar, ni de retribuir pels serveis, ni de cotitzar a la Seguretat Social, restant a la Seguretat Social en situació d’assimilació a l’alta.El temps que s’estigui en vaga:

 • No impedeix el reconeixement i percepció del subsidi per maternitat.
 • No s’aplica la teoria del parèntesi, als efectes de càlcul de la base reguladora per la Incapacitat Permanent Total sinó que es calcula aquest període amb bases mínimes.
 • El subsidi d’incapacitat temporal es manté si el treballador ja estava de baixa en el moment d’iniciar-se la vaga.
 • Si la incapacitat temporal es produeix durant la vaga total, no es té dret a percebre el subsidi fins que finalitzi i , si és vaga parcial, s’ha de tenir dret a percebre el subsidi però disminuït en la mateixa proporció que s’hagi reduït la jornada.
 • Els dies de vaga s’assimilen a dies cotitzats per a determinar el període mínim d’ocupació de 360 dies per a tenir dret a prestacions.
 • S’aplica la teoria del parèntesi – és a dir, es considera període neutre, havent-se d’agafar les cotitzacions immediatament anteriors a l’inici de la vaga- als efectes de càlcul de la base reguladora per a la prestació d’atur.

L’exercici de vaga no és causa d’acomiadament ni pot originar cap sanció, excepte que el treballador, durant la vaga, incorri en falta laboral.


Descomptes en el salari

Els dies que s’ha estat en situació de vaga, no han de ser retribuïts, per la qual cosa la nòmina corresponent portarà uns descomptes que s’han de fer seguint els següents criteris:

 • el descompte es realitzarà sobre els dies no treballats i sobre els dies de descans o festius d’aquesta setmana, i sobre les pagues extres.
 • no poden descomptar-se dies de vacances ni dels 14 festius anuals.
 • el descompte s’ha de fer segons salari diari – excepte quan es cobri per hores o en supòsits de repartiment irregular de la jornada.

Per calcular quina quantitat li descompta l’empresa a la treballadora o treballador en la nòmina, cal sumar els conceptes següents:

 • El salari corresponent al dia (salari base i complements salarials).
 • La part proporcional de les pagues extraordinàries corresponent al dia de vaga. Si les pagues extres es prorrategen mensualment, es pot fer el descompte en la nòmina del mes en curs.
 • La part proporcional de les vacances que corresponen a cada dia de vaga.
 • En alguns casos també es descomptarà la part proporcional de participació en beneficis i determinats plusos, com el de disponibilitat.

En sumar tots aquests conceptes el descompte d’un dia de vaga equival a 1,4 dies de salari ordinari.

En el cas de vagues que afecten unes hores de treball, el descompte es fa per les hores afectades i, per això, s’ha de calcular el preu de l’hora, dividint el salari anual entre hores de treball anual.

Was this helpful?
31
27
Afecten els dies de vaga a la meva antiguitat a l’empresa?

Mentre s’està de vaga, estàs generant drets com qualsevol dia de treball i, per aquest motiu, tampoc influirà en el còmput d’antiguitat.

Was this helpful?
28
29
Afecten els dies de vaga als dies de vacances?

Els dies de vaga no es tenen en compte ni han de produir descomptes de dies de vacances. Dóna igual els dies de vaga que facis durant l’any, perquè s’entén que són faltes justificades.

Sentència 709/2015 del Tribunal Suprem.
Correspon el descompte de la retribució dels dies de descans setmanal i dels dies festius compresos dins dels períodes de vaga, mentre que no cap detracció o cap deducció per vaga en la retribució de les vacances i en la dels dies festius fora del període de vaga…

Was this helpful?
29
31
Com afecten els dies de vaga per a les prestacions per desocupació?

El fet de fer vaga no permet sol·licitar prestacions per desocupació.

Un exemple. Una vaga es prolonga durant tres mesos, els treballadors que la fan veuen afectats els seus ingressos, però no poden sol·licitar la prestació.

Tanmateix, els dies en els quals el treballador està de vaga, s’assimilen a dies cotitzats per a la sol·licitud de la prestació per desocupació, però no per a determinar la seva durada.

Was this helpful?
22
33
Com afecten els dies de vaga per a les prestacions per IT?

Per al càlcul de prestacions per Incapacitat Temporal (IT) no es tenen en compte els dies de vaga (ja que no cobres ni cotitzes), però SÍ es compten els dies per a tenir dret al mateix.

Was this helpful?
24
32
Cotitzo a la Seguretat Social mentre faig vaga?

Quan s’està de vaga, se suspèn el contracte de treball, fet pel qual desapareix l’obligació de cotitzar. Però no estàs de baixa en la Seguretat Social, sinó que passes a una situació d’“Alta especial” i això influeix en diversos drets i prestacions (article 6.3 Reial Decret Llei 17/1977 i article 106.5 Llei General Seguretat Social).

Was this helpful?
21
25
Puc reclamar davant un descompte indegut en la meva nòmina per haver fet vaga?

Quan l’empresa descompte indegudament a la treballadora o treballador unes quantitats que no siguin legals, el procediment per reclamar és el següent: interposar una demanda individual de reclamació de quantitat.

El procés s’inicia presentant la corresponent papereta de conciliació i sempre s’ha de fer de manera individualitzada.

Was this helpful?
37
34
Soc IIR. Si faig vaga, em penalitza la meva absència en la meva assistència obligatòria a les rotacions?

Al fer vaga, es suspen temporalment el contracte de treball, pel que no es cotitza a la seguretat social. És una “falta justificada” al nostre lloc de treball.

De fet, l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com falta d’assistència o com objecte de sanció, per tant, podem entendre que no pot penalitzar com a falta en l’assistència obligatòria.

Was this helpful?
20
22

Serveis mínims

Soc serveis mínims però quan arribo al meu centre de treball una altra company s’ofereix per treballar per mi perquè jo pugui fer vaga. Puc marxar i fer vaga?

Sí. Els serveis mínims s’estableixen per un lloc concret que cal cobrir per tal de garantir que l’atenció que s’ofereix en aquest lloc de treball queda cobert. No és nominal. Per tant, quan arribes al teu centre de treball hi ha altres companyes que no fan vaga i decideixen treballar, ho has de comunicar a la Direcció i està obligada a assignar els serveis mínims a alguna de les persones que no s’adhereixi a la vaga perquè tu puguis exercir el teu dret a vaga.

Was this helpful?
28
30
Què són els serveis mínims?

En el supòsit que la vaga convocada afecti sectors encarregats de la prestació dels serveis públics (com és el cas de la que hem convocat Infermeres de Catalunya), s’han d’establir serveis mínims.

La fixació dels serveis mínims es faran de forma compartida pels empresaris o l’administració i els vaguistes o els seus representants (el comitè de vaga), davant una manca d’acord, s’estableixen per autoritat laboral, de manera motivada i aclarint els criteris que s’han seguit per tal de fixar-los.

Per a l’establiment dels serveis mínims s’ha de tenir en compte que aquests siguin raonables i que mantinguin una proporció als possibles perjudicis que la vaga pot produir a tercers.

No seran legals uns serveis mínims que pretenguin mantenir tota l’activitat.

Was this helpful?
27
36
El meu cap m’obliga a mi a fer serveis mínims perquè sóc qui ha promogut la vaga a la meva feina, això és legal?

No és legal. L’assignació arbitrària de serveis mínims a un treballador és sancionable.

Was this helpful?
25
29
Com sabré si soc serveis mínims?

Has de rebre una carta on l’empresa expliqui exactament quin punt de l’ordre de serveis mínims de l’administració has de complir. Habitualment l’empresa també publica i envia als treballadors una “ordre de mínims” indicant quins serveis estan afectats i són serveis mínims i quin son els mínims a la resta d’unitats del centre.

Si tens cap dubte, informa-ho al sindicat

Was this helpful?
27
29
Durant una vaga, les IIR podem ser designades serveis mínims?

La designació dels treballadors que hauran de dur a terme els serveis mínims, correspon a la direcció de l’empresa, i seran coberts preferentment pels treballadors que no fan vaga o no hagin verbalitzat la seva voluntat de fer vaga.

No existeix jurisprudència referent al dret de les infermeres en formació especialitzada a si poden ser incloses en els serveis mínims o no. Però el Tribunal Suprem si que s’ha pronuncia al respecte sobre els MIR, en el que ha dictaminat que si que poden ser inclosos en els serveis mínims.

Per tant, i per analogia, podem entendre que les IIR també poden ser incloses en els serveia mínims.

Was this helpful?
21
24
Serveis mínims decretats per la vaga

Amb data 5/12/2023 el Departament d’Empresa i Treball ha emès l’ORDRE EMT/ /2023 per la qual es garanteix el servei essencial d’assistència sanitària que presta a la població el personal en els centres d’atenció primària i hospitalària de l’ICS i les infermeres i infermers que prestin els seus serveis a entitats del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

a) Els mínims que s’han decretat per a tots els centres SISCAT (ICS i sanitat concertada):

1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.

4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica (bloc quirúrgic) inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.

5. Mentre estigui ingressat (unitats hospitalització), tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.

6. En els centres d’assistència extrahospitalària (atenció primària), es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada, excepte en els centres de salut mental, en els quals els serveis mínims garantiran la presència de dos professionals com a mínim, previ informe tècnic justificatiu per part de la direcció del centre de salut mental.

7. S’ha de garantir el normal funcionament del circuit assistencial COVID-19.

11. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

El trasllat de pacients donats d’alta al servei d’urgències, que necessitin, segons criteri facultatiu, la utilització del transport sanitari per abandonar les dependències assistencials.

12. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques (SEM), en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.

13. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).

 

b) Assistència sanitària en els centres i establiments privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part del SISCAT: s’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, llevat de l’establert al punt 6.

 


Descarrega aquí l’ordre de mínims del Departament d’Empresa i Treball

 

 

Was this helpful?
40
34
Com estableixen els serveis mínims les Direccions dels centres?

La direcció dels centres, un cop escoltat els Comitès de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l’ordre de mínims del Departament d’Empresa i Treball, exclòs el del Comitè de Vaga. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga. La direcció s’ha d’assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació.

Was this helpful?
14
23
He rebut un e-mail/missatge indicant que el dia de vaga em presenti a la feina i ja em diran si soc mínims o no.

Això és il·legal. L’empresa t’ha de comunicar amb anterioritat a l’inici de la vaga si ets serveis mínims o no.

Tens dret a no acudir a treballar el dia de la vaga SENSE AVISAR, sempre que no t’hagin indicat que ets serveis mínims. Per tant, aquesta indicació de la teva direcció és totalment il·legal.

Was this helpful?
20
19
Soc serveis mínims i avui han vingut a treballar totes les companyes. La Direcció em diu que com estem totes treballant, s’anulen els mínims.

Això és incorrecte. Continuem en vaga indefinida convocada i, mentre duri tota la vaga i segons el que ha decretat el Departament de Treball, l’ampresa està obligada a nomenar a les persones que seran mínims durant cada dia de la vaga. Aquestes persones han de continuar fent mínims. La resta de persones que han anat a treballar, han de fer la seva feina i agenda habituals.

Els mínims no es poden eliminar donat que en qualsevol moment, les persones que han anat a treballar podrien adherir-se a la vaga i marxar.

Was this helpful?
18
17

Si les infermeres del teu centre us adheriu a les accions, podeu registrar-vos al mapa de centres. Així podem contactar amb totes les persones referents de cada centre per iniciar les accions de forma coordinada. Juntes som més fortes!