Cotitzo a la Seguretat Social mentre faig vaga?

Quan s’està de vaga, se suspèn el contracte de treball, fet pel qual desapareix l’obligació de cotitzar. Però no estàs de baixa en la Seguretat Social, sinó que passes a una situació d’“Alta especial” i això influeix en diversos drets i prestacions (article 6.3...